İngilizce

Each project team will submit the following items using KHAS Learn: 1. A progress form that explains the work you will have completed by the end of Sunday, April 18 th, 2021 and your plans for completing the project. The progress form will be posted on KHAS Learn as an assignment. 2. A project report of maximum 15 pages (excluding the appendices). The report should include at least the following sections: a. Title page including the course title, project title, names and student IDs of team members, instructor name, and date of submission b. Table of contents that provides the chapter and/or section titles and page numbers (Use MS Word’s automatic Table of Contents (TOC) option by using specific styles for chapter titles, headings, etc. so that your TOC has links to the corresponding pages in your report.) c. Executive summary that provides the highlights of the project and findings in one page d. Introduction where the system of interest is described, the problem definition is provided and the following sections are summarized e. Data collection and generation section that describes the data collection and/or data generation procedure, length and nature of observation f. Simulation model development section that describes the simulation model developed g. Discussion of the current state of the system h. Discussion of alternative scenarios where the changes made to the simulation model and their impact on the performance are explained for each scenario i. Conclusions and suggestions that sum up the project process and make managerial suggestions based on the scenarios compared j. References: List all resources you made use of for your project at the end of your report using the APA referencing format (https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide). Optional: Appendix that should include other details of your analysis not included in the main report that you find necessary to include. 3. The simulation model files and any other necessary computer files developed for and used in the project. 4. A slideshow presentation consisting of at most 10 slides to be presented in at most 10 minutes by all the group members in class at the end of the semester. Each group member should take part in this presentation and be ready to answer questions of the audience. In order to receive a project grade, projects must be presented on the scheduled day. The deadline for submitting the project report, model files, and presentation is by the end of the day before the presentations. The last of classes is Wednesday, May 26th , 2021 and the presentations will be planned after the project groups are formed such that all groups can present on the same day.

Türkçe

Her proje ekibi, KHAS Learn kullanarak aşağıdaki öğeleri gönderecektir: 1. Nisan Pazar günü tamamlayacağınız çalışmayı açıklayan bir ilerleme formu 18 2021 ve projeyi tamamlama planlarınız. İlerleme formu KHAS'ta yayınlanacaktır. Bir ödev olarak öğrenin. 2. Maksimum 15 sayfalık bir proje raporu (ekler hariç). Rapor içermelidir en azından aşağıdaki bölümler: a. Ekip üyelerinin ders başlığı, proje başlığı, isimleri ve öğrenci kimliklerini içeren başlık sayfası, eğitmen adı ve teslim tarihi b. Bölüm ve / veya bölüm başlıklarını ve sayfa numaralarını sağlayan içindekiler tablosu (MS Bölüm başlıkları için belirli stiller kullanarak Word’ün otomatik İçindekiler (TOC) seçeneği, TOC'nizin raporunuzdaki ilgili sayfalara bağlantılar içermesi için başlıklar vb.) c. Projenin önemli noktalarını ve bulgularını tek sayfada sunan yönetici özeti d. İlgili sistemin açıklandığı giriş, problem tanımı sağlanır ve aşağıdaki bölümler özetlenmiştir e. Veri toplama ve / veya verileri açıklayan veri toplama ve oluşturma bölümü üretim prosedürü, gözlemin uzunluğu ve niteliği f. Geliştirilen simülasyon modelini açıklayan simülasyon modeli geliştirme bölümü g. Sistemin mevcut durumunun tartışılması h.Simülasyon modelinde değişikliklerin yapıldığı alternatif senaryoların tartışılması ve performans üzerindeki etkileri her senaryo için açıklanmıştır ben. Proje sürecini özetleyen ve yönetsel hale getiren sonuç ve öneriler karşılaştırılan senaryolara dayalı öneriler j. Referanslar: Raporunuzun sonunda projeniz için kullandığınız tüm kaynakları listeleyin APA referans formatını kullanarak (https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide). İsteğe bağlı: Ana bölüme dahil edilmeyen analizinizin diğer ayrıntılarını içermesi gereken ek dahil etmeyi gerekli bulduğunuzu bildirin. 3. Simülasyon model dosyaları ve diğer gerekli bilgisayar dosyaları proje. 4. En fazla 10 slayttan oluşan slayt gösterisi sunumu, en fazla 10 dakika içinde sunulacak dönem sonunda sınıftaki tüm grup üyeleri tarafından. Her grup üyesi almalıdır bu sunumda yer alın ve dinleyicilerin sorularını yanıtlamaya hazır olun. Almak için bir proje notu, projeler planlanan günde sunulmalıdır. Proje raporu, model dosyaları ve sunumun son teslim tarihi gün sonuna kadar sunumlardan önce. Derslerin sonuncusu 26 Mayıs Çarşamba , 2021 ve sunumlar olacak proje grupları oluşturulduktan sonra tüm grupların aynı gün içinde yer alabileceği şekilde planlanmalıdır.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)