İngilizce

A new surgical approach has been developed to optimize the preservation of the gingival margin and papillae when treating periodontal defects. The flap is raised by one mucosal incision far away from the marginal tissues. This case series reports on the effectiveness of a nonincised surgical approach (NIPSA) in conjunction with a hydroxyapatite-based graft biomaterial and enamel matrix derivative in treating intrabony defects. Ten defects in 10 patients were treated. The follow-up period ranged from 6 to 18 months (mean: 10.8 ± 4.7 months). Probing pocket depth was 9.6 ± 2.3 mm before surgery and 2.3 ± 0.5 mm postsurgery. Clinical attachment level (CAL) decreased from 10.4 ± 2.7 mm to 3.1 ± 0.87 mm postsurgery. The gingival papilla height, keratinized tissue width, and buccal gingival margin remained stable over time. No wound dehiscence was recorded. Mean Early Healing Index was 1.5 ± 0.7. Results show a substantial CAL gain, limited postsurgical shrinkage, minimal morbidity, and early healing.

Türkçe

Korunmayı optimize etmek için yeni bir cerrahi yaklaşım geliştirilmiştir. periodontal kusurları tedavi ederken dişeti sınırı ve papilla. Kanat marjinal dokulardan uzakta bir mukozal kesi ile kaldırılır. Bu durum Kesilmemiş cerrahi yaklaşımın (NIPSA) etkinliği hakkında seri raporlar hidroksiapatit bazlı bir greft biyomateryali ve mine matrisi ile birlikte intrabony kusurların tedavisinde türev. 10 hastada 10 kusur tedavi edildi. Takip süresi 6 ile 18 ay arasında değişiyordu (ortalama: 10,8 ± 4,7 ay). Prob cebi derinliği ameliyattan önce 9,6 ± 2,3 mm ve 2,3 ± 0,5 mm idi ameliyat sonrası. Klinik bağlanma düzeyi (CAL) 10,4 ± 2,7 mm'den 3.1 ± 0.87 mm ameliyat sonrası. Dişeti papilla yüksekliği, keratinize doku genişliği, ve bukkal dişeti marjı zaman içinde sabit kaldı. Yara ayrılması yok kaydedildi. Ortalama Erken İyileşme İndeksi 1.5 ± 0.7 idi. Sonuçlar önemli bir CAL gösteriyor kazanç, cerrahi sonrası sınırlı büzülme, minimal morbidite ve erken iyileşme.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)