İngilizce

Studies that have compared the effects of both fermented and unfermented milks have been done in both humans and rodents, but they have used patients or rodent models that have or mimic gut dysfunction such as irritable bowel syndrome (IBS) or IBD (Veiga et al., 2010, 2014; Rooks et al., 2014). Rodent studies comparing fermented and unfermented cow milk treatments identified increases in Desulfovibrio and Proteobacteria in fermented milk-treated mice and increases in Lactobacillus in the unfermented milk-treated mice that match with results observed in our study (Veiga et al., 2010; Rooks et al., 2014). While increases in Proteobacteria and Desulfovibrio have been observed in several disease states vs. healthy subjects, we cannot yet discern if and what taxonomic load might represent or lead to a disease status (Gibson et al., 1991; Rowan et al., 2010; Shin et al., 2015). Most Lactobacillus are generally thought to be commensal or indicative of a healthy gut microbiota (Fijan, 2014). We did not observe an increase in Anaerostipes and Eubacterium or decrease in Enterobacteriaceae in the fermented milk as compared to unfermented milk. A human study identified an increase in Roseburia inulinivorans in a fermented milk treatment compared to the unfermented milk treatment gut bacterial communities (Veiga et al., 2014). Butyrate producers, such as R. inulinivorans, may play an important role in preventing GI disorders such as Crohn’s disease.

Türkçe

Hem fermente edilmiş hem de fermente edilmemiş sütlerin etkilerini karşılaştıran çalışmalar, hem insanlarda hem de kemirgenlerde yapılmıştır, ancak bunlar irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya IBD gibi bağırsak fonksiyonlarını taklit eden ya da taklit eden kemirgen modellerini kullanmışlardır (Veiga ve ark. , 2010, 2014; Rooks ve diğerleri, 2014). Fermente ve fermente edilmemiş inek sütü muamelelerini karşılaştıran kemirgen çalışmaları, fermente sütle muamele edilmiş farelerde Desulfovibrio ve Proteobacteria'da artışlar ve çalışmamızda gözlemlenen sonuçlarla eşleşen fermente sütle muamele edilmiş farelerde Lactobacillus'ta artışlar tespit etmiştir (Veiga et al., 2010; Rooks et. al., 2014). Proteobacteria ve Desulfovibrio'daki artışlar, çeşitli hastalık durumlarında ve sağlıklı deneklerde gözlenirken, hangi taksonomik yükün hastalık durumunu temsil edip etmediğini veya bunun hastalık durumuna yol açıp açmadığını henüz tespit edemiyoruz (Gibson vd., 1991; Rowan vd., 2010; Shin ve arkadaşları, 2015). Çoğu Lactobacillus'un genellikle ortak veya sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının göstergesi olduğu düşünülmektedir (Fijan, 2014). Fermente edilmemiş süte kıyasla Anaerostipes ve Eubacterium'da bir artış veya fermente sütte Enterobacteriaceae'de azalma gözlemedik. Bir insan çalışmasında, fermente süt muamelesinde, fermente edilmemiş süt muamelesi bağırsak bakteri topluluklarına kıyasla Roseburia inülinivoransındaki bir artış tespit edilmiştir (Veiga ve ark., 2014). R gibi Butyrate üreticileriinulinivorans, Crohn hastalığı gibi GI bozukluklarının önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)