İngilizce

The fecal microbiota has previously been shown to differ between rats fed cow and other mammals’ milks (e.g., yaks, camels) (Wen et al., 2017). Our analysis also indicated differences in taxonomic abundances between cow and sheep milk, but overall the effects of milk origin were less pronounced than fermentation. The cow milk treatment group was distinct, as it exhibited treatment-specific effects not seen in the other groups. It also showed the greatest intragroup variability which indicates that cow milk may cause more variable gut microbial communities. This suggests particular substrates present in cow milk may trigger a non-uniform response on bacterial communities. Since these effects were not noted in the cow yogurt treatment, fermentation seemingly removes this result. It also appears to be animal species specific, as it was not seen in either sheep treatment group. To help further illustrate the variability in the cow milk treatment group, a pair-wise Morisita- Horn dissimilarity index matrix was generated in mothur (Supplementary Figure S4). Variability (e.g., SM44), was also observed in other treatment groups but was limited as compared to the cow milk treatment samples (Supplementary Figure S4). The high intragroup variability among cow milk samples, also led us to reconfirm the LEfSe results by removing the extreme outliers and performing a one-way ANOVA (p < 0.05) on the bacterial abundances (e.g., Collinsella, Acidaminococcaceae). The differences remained significant with or without the outliers.

Türkçe

Dışkı mikrobiyosunun daha önce inek beslenen sıçanlar ve diğer memelilerin sütleri (örneğin, yakslar, develer) arasında farklılık gösterdiği gösterilmiştir (Wen vd., 2017). Analizimiz aynı zamanda inek ve koyun sütü arasındaki taksonomik bolluktaki farklılıkları da göstermiştir, ancak genel olarak süt orijininin etkileri fermantasyondan daha az belirgindi. İnek sütü tedavi grubu, diğer gruplarda görülmeyen tedaviye özgü etkiler gösterdiğinden belirgindi. Ayrıca inek sütünün daha değişken bağırsak mikrobiyal topluluklarına neden olabileceğini gösteren en büyük grup içi değişkenliği de göstermiştir. Bu inek sütünde bulunan özel substratların bakteri toplulukları üzerinde düzgün olmayan bir tepkiye neden olabileceğini düşündürmektedir. Bu etkiler inek yoğurt muamelesinde görülmediğinden, fermantasyon görünüşte bu sonucu ortadan kaldırır. Her iki koyun muamele grubunda da görülmediğinden, hayvan türlerine özgü olduğu da görülüyor. İnek sütü tedavi grubundaki değişkenliği daha iyi göstermeye yardımcı olmak için, mothur'da bir çift biçimli Morisita-Horn benzerlik indeksi matrisi oluşturuldu (Ek Şekil S4). Değişkenlik (örneğin, SM44), diğer tedavi gruplarında da gözlendi, ancak inek sütü muamele örneklerine kıyasla sınırlıydı (Ek Şekil S4).İnek sütü numuneleri arasındaki yüksek grup içi değişkenlik, aynı zamanda aşırı fazlalıkları ortadan kaldırarak ve bakteri bolluklarında (örneğin Collinsella, Acidaminococcaceae) tek yönlü bir ANOVA (p <0.05) gerçekleştirerek LEfSe sonuçlarını tekrar doğrulamamızı sağladı. Farklılıklar aykırı değerlerle veya aykırı değerler açısından önemli kalmıştır.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)