İngilizce

Bacteria of particular interest from this research included Collinsella and Lactobacillus. The abundance of Collinsella appeared to be influenced by both fermentation (milk vs. yogurt) and species origin (cow vs. sheep) and was found in higher abundance in milk (as compared to yogurt from same animal species), particularly cow milk. Collinsella aerofaciens, generally considered a gut commensal, is commonly found inthehumanintestine(Rajilic ́-Stojanovic ́anddeVos,2014). Increased Collinsella abundance has been associated with both positive and negative health conditions (Malinen et al., 2010; Joossens et al., 2011; Lambeth et al., 2015; Chen et al., 2016), but there is really no consensus of its health effects. Further study is needed as it is not well characterized and has been reported in very low abundance, including those linked to health outcomes. C. aerofaciens is known to be able to ferment a range of different carbohydrates, including starches (Kageyama et al., 1999), and there is evidence that it plays a major role in gut lactose fermentation (Kovatcheva-Datchary, 2010). Studies have linked the use of fructooligosaccharides (FOS) and galactooligosaccharides (GOS) to increased activity (Tannock et al., 2004) or abundance (Dewulf et al., 2013; Azcarate-Peril et al., 2017). In a 15 member human gut model in gnotobiotic mice, C. aerofaciens was reduced after addition of fermented milk bacterial strains, possibly due to competition with lactic acid bacteria.

Türkçe

Bu araştırmadan özellikle ilgi çeken bakteriler arasında Collinsella ve Lactobacillus vardı. Collinsella'nın bolluğu, hem fermantasyondan (süt - yoğurt) hem de türlerin kökeninden (inek - koyun) etkilenmiş gibi göründü ve sütte (aynı hayvan türlerinden yoğurtla karşılaştırıldığında), özellikle inek sütünde daha yüksek miktarda bulundu. Collinsella aerofaciens, genellikle bir bağırsak orantısı olarak kabul edilir, genellikle insancıl bağırsakta bulunur (Rajilic ́-Stojanovic ́anddeVos, 2014). Artan Collinsella bolluğu hem olumlu hem de olumsuz sağlık koşulları ile ilişkilendirilmiştir (Malinen ve ark., 2010; Joossens ve ark., 2011; Lambeth ve ark., 2015; Chen ve ark., 2016), ancak gerçekten hiçbir fikir birliği yoktur. sağlık etkileri. İyi bir şekilde karakterize edilmediğinden ve sağlık sonuçlarıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere çok düşük miktarda bildirildiği için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. C. aerofaciens'in nişastalar dahil bir dizi farklı karbonhidratı mayalayabildiği bilinmektedir (Kageyama ve diğerleri, 1999) ve bağırsak laktoz fermantasyonunda önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar vardır (Kovatcheva-Datchary, 2010). Çalışmalar, fruktooligosakaritlerin (FOS) ve galaktooligosakaritlerin (GOS) kullanımını, artan aktiviteye (Tannock ve diğerleri, 2004) veya bolluğa bağlamıştır (Dewulf ve diğerleri, 2013; Azcarate-Peril ve diğerleri, 2017). Gnotobiyotik farelerde 15 üyeli bir insan bağırsak modelinde, C.Fermente süt bakteri suşlarının eklenmesinden sonra, muhtemelen laktik asit bakterileri ile olan rekabet nedeniyle aerofasenler azaltılmıştır.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)