İngilizce

While lactose is the only major carbohydrate found in cow and sheep milk, the concentrations of the different types of protein fractions varies greatly. There is roughly an 80:20 ratio of total casein and whey proteins in both species, but sheep milk contains mostly β-casein (∼62%) while cow milk has 50% α-casein (40% being αS1-casein) (Balthazar et al., 2017). Cow milk only contains half the β-casein of sheep but 6× more αS1-casein. Specific types of casein have been previously shown to stimulate growth or particular functions, such as biofilm formation, in certain lactic acid bacteria (Azuma et al., 1984; Smid et al., 1991; Varhimo et al., 2011). Amino acid composition also varies among protein fractions types (e.g., α/β-casein, whey) and by animal origin (Gordon et al., 1949; Rafiq et al., 2016). The most abundant amino acid fermenters in the small intestine include genera from Clostridiales, Proteobacteria, and the Bacillus-Lactobacillus- Streptococcus group (Dai et al., 2011). While we didn’t observe any substantial changes in these groups associated with animal origin, we did observe changes in Proteobacteria, Lactobacillus, and Streptococcus in the yogurts that may have been influenced by the availability of amino acids. The changes in lactic acid bacterial abundance are more likely due the difference in availability of casein between milk and yogurt. The lactic acid bacteria used in yogurt starter cultures can have casein-specific proteases which may break down casein during the fermentation process; this would leave less available to be delivered to the gut microbial community.

Türkçe

Laktoz inek ve koyun sütündeki tek büyük karbonhidrat olmasına rağmen, farklı protein fraksiyonlarının konsantrasyonları büyük ölçüde değişmektedir. Her iki türde de kabaca toplam 80:20 toplam kazein ve peynir altı suyu proteini oranı vardır, ancak koyun sütünde çoğunlukla β-kazein (∼62) bulunurken inek sütünde% 50 α-kazein (% 40 aS1-kazein) bulunur (Balthazar ve arkadaşları, 2017). İnek sütünde koyunların sadece β-kazeinin yarısı bulunur, fakat 6 kat daha fazla αS1-kazein bulunur. Belirli kazein türlerinin daha önce bazı laktik asit bakterilerinde biyofilm oluşumu gibi büyümeyi veya belirli fonksiyonları uyardığı gösterilmiştir (Azuma ve diğerleri, 1984; Smid ve diğerleri, 1991; Varhimo ve diğerleri, 2011). Amino asit bileşimi ayrıca protein fraksiyonları tipleri (örneğin a / β-kazein, peynir altı suyu) ve hayvan kaynaklı olarak da değişmektedir (Gordon ve diğerleri, 1949; Rafiq ve diğerleri, 2016). İnce bağırsakta en bol bulunan amino asit fermenterleri, Clostridiales, Proteobacteria ve Bacillus-Lactobacillus-Streptococcus grubundan cinsleri içerir (Dai ve ark., 2011). Hayvansal kökenli bu gruplarda önemli bir değişiklik gözlemlemedik, ancak amino asitlerin mevcudiyetinden etkilenmiş olabilecek yoğurtlardaki Proteobacteria, Lactobacillus ve Streptococcus'taki değişiklikleri gözlemledik.Laktik asit bakteriyel bolluğundaki değişikliklerin, kazein ile yoğurt arasındaki kazein mevcudiyetindeki fark nedeniyle daha muhtemeldir. Yoğurt başlangıç ​​kültürlerinde kullanılan laktik asit bakterileri, fermentasyon işlemi sırasında kazeini parçalayabilen kazeine spesifik proteazlara sahip olabilir; bu, bağırsak mikrobiyal topluluğuna ulaştırılması için daha az müsait kalır.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)