İngilizce

Bioactive compounds, such as peptides derived from proteolysis during fermentation, represent another mechanism by which bacterial communities can be influenced. Bioactive peptide composition and activity has been shown to differ between ruminants (e.g., cow, sheep, etc.) following in vitro digestion of milk (Tagliazucchi et al., 2018). Many bacterial starter and adjunct cultures used in yogurt manufacture are known to induce the release of bioactive peptides and bacterial strain influences which bioactive peptides are produced (Nguyen et al., 2015). In the parallel study, the number of different bioactive peptides present in milk increased with fermentation (Dalziel et al., 2018). Bioactive peptides from both whey and casein protein fractions of cow milk have been previously shown to stimulate the growth of Bifidobacterium and Lactobacillus (Azuma et al., 1984; Idota et al., 1994). Other milk peptides, such as lactoferrin, are known to have antimicrobial activity while their derivatives are capable of stimulating bifidobacteria growth (Liepke et al., 2002). The increased diversity and availability of these peptides following fermentation in our study, may have influenced the composition of the microbial community as some of the observed taxonomic changes are known to be influenced by bioactive peptides. In the parallel study, species origin affected total gut transit time (sheep faster than cow) while fermentation did not (milk and yogurt from same origin species were not different) (Dalziel et al., 2018). We did not note any correlations between bacterial abundance and transit time that appeared to be influenced specifically by origin species or fermentation status. A peptide analysis run in the parallel study, identified a β-casomorphin-7 peptide in both the cow milk and yogurt which may have contributed to slower transit.

Türkçe

Fermantasyon sırasında proteolizden türetilen peptitler gibi biyoaktif bileşikler, bakteri topluluklarının etkilenebileceği başka bir mekanizmayı temsil eder. Biyoaktif peptit kompozisyonunun ve aktivitesinin sütün in vitro sindirimini takiben ruminantlar (örneğin inek, koyun, vb.) Arasında farklılık gösterdiği gösterilmiştir (Tagliazucchi ve diğerleri, 2018). Yoğurt üretiminde kullanılan birçok bakteri başlatıcı ve yardımcı kültürün, biyoaktif peptitlerin salınmasını ve biyoaktif peptitlerin ürettiği bakteri suşu etkilerini tetiklediği bilinmektedir (Nguyen ve diğ., 2015). Paralel çalışmada, sütteki farklı biyoaktif peptitlerin sayısı fermantasyon ile artmıştır (Dalziel ve diğerleri, 2018). İnek sütünün hem peynir altı suyundan hem de kazein protein fraksiyonlarından elde edilen biyoaktif peptitlerin daha önce Bifidobacterium ve Lactobacillus'un büyümesini uyardığı gösterilmiştir (Azuma ve diğerleri, 1984; Idota ve diğerleri, 1994). Laktoferrin gibi diğer süt peptidlerinin, antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir; türevleri, bifidobakterilerin büyümesini uyarma kabiliyetine sahiptir (Liepke ve diğerleri, 2002). Çalışmamızda fermantasyondan sonra bu peptitlerin çeşitliliği ve mevcudiyeti, gözlenen taksonomik değişikliklerin bazılarının biyoaktif peptidlerden etkilendiği bilinen mikrobiyal topluluğun bileşimini etkilemiş olabilir.Paralel çalışmada, türlerin kökeni toplam bağırsak geçiş süresini (ineklerden daha hızlı olan koyunlar) etkilerken fermantasyon (aynı kökenden gelen süt ve yoğurt farklı değildi) etkiledi (Dalziel ve ark. 2018). Özellikle bakteri bolluğu ile transit süre arasında, özellikle köken türlerinden veya fermantasyon durumundan etkilendiği ortaya çıkan korelasyonları not etmedik. Paralel çalışmada yapılan bir peptid analizi, hem inek sütünde hem de yoğurtta transit-casomorfin-7 peptidi tanımlayarak, daha yavaş geçişe katkıda bulunmuş olabilir.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)