İngilizce

Photonic crystals are materials with a periodic variation in therefractive index with a lattice constant that is half the wavelength of the light used. They offer a selectable bandgap for the propagation of a certain wavelength, thus they resemble a semiconductor, but for light or photons instead of electrons. Displays Theproduction ofdisplayswith lowenergy consumption couldbeaccomplishedusingcarbonnanotubes(CNT). Carbon nanotubes are electrically conductive and due to their small diameter of several nanometers, they can be used as field emitters with extremely high efficiency for fieldemissiondisplays(FED). The principle of operation resembles that of the cathode raytube,butonamuchsmallerlengthscale. 75 Quantumcomputers Mainarticle:Quantumcomputer Entirely new approaches for computing exploit the laws of quantum mechanics for novel quantum computers, which enable the use of fastquantumalgorithms. The Quantum computer has quantum bit memory space termed "Qubit" for several computations at the same time. This facility may improve the performance of the older systems. Heavy Industry Aerospace Lighterand stronger materials will be of immense use to aircraft manufacturers, leading to increased performance. Spacecraft will also benefit, where weight is a major factor. Nanotechnology would help to reduce the size of equipment and thereby decrease fuelconsumption requiredtogetitairborne. Hang gliders may be able to halve their weight while increasing their strength and toughness through the use of nanotech materials. Nanotech is lowering the mass of supercapacitors that will increasingly be used to give power to assistive electrical motors for launching hang gliders off flat land to thermal-chasing altitudes. Catalysis Chemical catalysis benefits especially from nanoparticles, due to the extremely large surfacetovolumeratio. The application potential of nanoparticles in catalysis ranges from fuel cell to catalytic convertersandphotocatalyticdevices. Catalysis is also important for the production of chemicals. 82 The synthesis provides novel materials with tailored features and chemical properties: for example, nanoparticles with a distinct chemical surrounding (ligands),or specific optical properties. In this sense,chemistry is indeed a basic nanoscience. In a short-term perspective, chemistry will provide novel “nanomaterials” and in the long run, superior processes such as “self-assembly” will enable energy and time preserving strategies. 83 84 In a sense, all chemical synthesis can be understood in terms of nanotechnology, because of its ability to manufacture certain molecules. Thus, chemistry forms a base for nanotechnology providing tailormade molecules, polymers, etcetera, as well as clusters and nanoparticles. Platinum nanoparticles are now being considered in the next generation of automotive catalytic converters because the very high surface area of nanoparticles could reduce the amount of platinum required. However, some concerns have been raised due to experiments demonstrating that they will spontaneously combust if methane is mixed with the ambientair. Nanofiltration may come to be an important application, although future research must be careful toinvestigatepossibletoxicity. 85 Construction Nanotechnology has the potential to make constructionfaster,cheaper,safer,andmore varied. Automation of nanotechnology construction can allow for the creation of structures from advanced homes to massive skyscrapers much more quickly and at much lowercost. In the near future, Nanotechnology can be used to sense cracks in foundations of architecture and can sendnanobotstorepairthem. 86 Nanotechnology and constructions Nanotechnology is one of the most active research areas that encompass a number of disciplines. Such as electronics, bio-mechanics and coatings including civil engineering and construction materials. The use of nanotechnology in construction involves the development of new concept and understanding of the hydration of cement particles and the use of nano-size ingredients such as alumina and silica and other nanoparticles. The manufactures also investigating the methods of manufacturing of nano-cement. If cement with nano-size particles can be manufactured and processed, it will open up a large number of opportunities in the fields of ceramics, high strength composites and electronic applications. Since at the nanoscale the properties of the material are different from that of their bulk counterparts. Steel has been widely available material and has a major role in the construction industry. The use of nanotechnology in steel helps to improve the properties of steel. The fatigue, which led to the structural failure of steel due to cyclic loading,such as in bridges or towers.

Türkçe

Fotonik kristaller, kullanılan ışığın dalga boyunun yarısı olan bir kafes sabiti ile oransal etkide periyodik olarak değişen malzemelerdir. Belirli bir dalga boyunun yayılması için seçilebilir bir bant aralığı sunarlar, bu yüzden yarı iletkenlere benzerler, ancak elektronlar yerine ışık veya fotonlar için. Düşük enerji tüketimi ile yapılan gösterimlerin üretildiğini gösterir. Karbon nanotüpler elektriksel olarak iletkendir ve birkaç nanometrelik küçük çapları nedeniyle, saha emisyon gösterimleri (FED) için son derece yüksek verime sahip alan yayıcılar olarak kullanılabilir. Çalışma prensibi katot ışın tüpüne, butonamböcekleri boyuna benzer. 75 Kuantumbilgisayarlar Ana Parçacık: Kuantumbilgisayar Bilgisayar için tamamen yeni yaklaşımlar, kuantumantgoriklerin kullanımını sağlayan yeni kuantum bilgisayarları için kuantum mekaniğinin yasalarını kullanır. Kuantum bilgisayarı, aynı anda birkaç hesaplama için "Qubit" olarak adlandırılan kuantum bit hafıza alanına sahiptir. Bu tesis eski sistemlerin performansını iyileştirebilir. Heavy Industry Aerospace Lighterand ve daha güçlü malzemeler, uçak üreticilerinin kullanımının artmasına neden olacak şekilde çok büyük bir kullanım alanına sahip olacaktır. Uzay aracı ayrıca ağırlığın önemli bir faktör olduğu durumlarda da fayda sağlayacaktır. Nanoteknoloji, ekipmanın boyutunun düşürülmesine ve böylece ihtiyaç duyulan yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacaktır.Hang kanatları nanoteknoloji malzemelerinin kullanımıyla güçlerini ve tokluklarını arttırırken, ağırlıklarını yarıya indirebilir. Nanotech, asılı planörlerin düz araziden termal kovalayan rakımlara fırlatılmasında yardımcı olacak elektrik motorlarına yardımcı olmak için güç sağlamak için giderek daha fazla kullanılacak süper kapasitörlerin kütlesini düşürüyor. Kataliz Kimyasal kataliz, özellikle çok büyük bir yüzey yüzeyindeki hacim nedeniyle, nanoparçacıklardan yararlanır. Nanoparçacıkların katalizdeki uygulama potansiyeli, yakıt hücresinden katalitik konvertörlere ve fotokatalitik cihazlara kadar uzanmaktadır. Kataliz kimyasalların üretimi için de önemlidir. 82 Sentez, uyarlanmış özelliklere ve kimyasal özelliklere sahip yeni malzemeler sağlar: örneğin, farklı kimyasal çevreleyen nanoparçacıklar (ligandlar) veya spesifik optik özellikler. Bu anlamda, kimya gerçekten de temel bir nanobilimdir. Kısa vadeli bir bakış açısıyla, kimya yeni “nanomalzemeler” sunacak ve uzun vadede “kendi kendine montaj” gibi üstün işlemler enerji ve zaman koruma stratejileri sağlayacaktır. 83 84 Bir anlamda, tüm kimyasal sentezler, belirli molekülleri üretme kabiliyetinden dolayı nanoteknoloji açısından anlaşılabilir. Böylece, kimya nanoteknoloji için özel moleküller, polimerler, vb. Kümeleri ve nanoparçacıklar sağlayan bir temel oluşturur.Şimdilerde yeni nesil otomotiv katalitik konvertörlerinde platin nanoparçacıkları göz önüne alınmaktadır, çünkü nanoparçacıkların çok yüksek yüzey alanı gereken platin miktarını azaltabilmektedir. Ancak, metan ortamla karıştırılırsa kendiliğinden yanacaklarını gösteren deneyler nedeniyle bazı endişeler ortaya çıkmıştır. Nanofiltrasyon önemli bir uygulama haline gelebilir, ancak gelecekteki araştırmalar yatırım yapmak imkansız toksisiteye dikkat etmelidir. 85 İnşaat Nanoteknolojisi, inşaatı daha ucuz, daha ucuz, daha güvenli ve daha çeşitli hale getirme potansiyeline sahiptir. Nanoteknoloji inşaatının otomasyonu, gelişmiş evlerden masif gökdelenlere kadar çok daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle yapıların oluşturulmasına izin verebilir. Yakın bir gelecekte, Nanoteknoloji, mimarlığın temellerindeki çatlakları algılamak için kullanılabilir ve nanobotstorepairthem gönderebilir. 86 Nanoteknoloji ve yapılar Nanoteknoloji, birçok disiplini kapsayan en aktif araştırma alanlarından biridir. Elektronik, biyo-mekanik ve inşaat mühendisliği ve inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere kaplamalar gibi. Nanoteknolojinin inşaatta kullanımı, yeni kavramların geliştirilmesi ve çimento parçacıklarının hidrasyonunun anlaşılması ve alümina ve silika ve diğer nanoparçacıklar gibi nano boyutlu bileşenlerin kullanılmasını içerir. Üreticiler ayrıca nano-çimento üretim yöntemlerini araştırıyor.Nano boyutlu parçacıklara sahip çimento üretilip işlenebilirse, seramik, yüksek mukavemetli kompozitler ve elektronik uygulamalar alanlarında çok sayıda fırsat açacaktır. Nano ölçekte olduğundan, malzemenin özellikleri kütle emsallerinden farklıdır. Çelik yaygın olarak kullanılan bir malzeme olmuştur ve inşaat sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Çelikte nanoteknoloji kullanımı çeliğin özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olur. Çeliğin, köprüler veya kuleler gibi döngüsel yüklenme nedeniyle yapısal olarak bozulmasına neden olan yorgunluk.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)