İngilizce

The small-nation filmmaker makes his films within a context of asymmetric forces. The institutional, economic, and cultural dimensions of these forces have been ingeniously analysed by Hjort in Small Nations, Global Cinema (2005) and her edited volume, Cinema of Small Nations (with Duncan Petrie, 2007). Hjort argues that the way filmmakers from small nations negotiate the asymmetries of small nationhood figure prominently in the way they make films, the kinds of films they make, and the way these films circulate in and outside their home territories. Small nationhood entails population size, geographical scale, gross domestic product (GDP), but also any nation state’s embedding in differentiated relationships of power (see Hjort and Petrie 2007: 3–6). Hjort’s argument stresses the extent to which small-nation cinema needs to be conceptualised with attention to a different set of imperatives and opportunities than those of cinemas with larger domestic markets, more widely-spoken languages, and more influence on the nations and markets around them. Asymmetries distinguish the globalisation of Anglo-American popular culture from, say, the global prominence of Malian music, Finnish architecture, or Tibetan Buddhism. Analysing the renaissance in Danish cinema that has occurred since the 1990s, Hjort shows how institutional redesign at the Danish Film Institute, increases in parliamentary appropriations for film, investment in specialised and general film education, ‘gift culture’-based collaboration, and creative leadership have together fostered a New Danish Cinema (2005; 2007). This cinema has attracted up to nearly fifty percent of total Danish theatrical admissions since the 1990s, while racking up thousands of screenings and scores of prizes at film festivals around the world. Denmark devotes significantly more money to cinema than the other Nordic countries do, producing almost twice as many films as Norway and Finland respectively, although all are similar in population size and GDP. The other Nordic cinemas have also enjoyed rising cinematic fortunes, but not to the extent of Danish cinema. As Hjort shows, Danish cinema has successfully fostered prolific and high-quality production, creating a reputation that attracts audiences at home and abroad. When it comes to small-nation cinema, then, a key question is how it attracts an audience, and this is a question for an auteur like Kaurismäki as well.

Türkçe

Küçük ulus film yapımcısı filmlerini asimetrik bir bağlamda yapar kuvvetler. Bu güçlerin kurumsal, ekonomik ve kültürel boyutları, Hjort tarafından Küçük Milletler, Küresel Sinema (2005) tarafından derhal analiz edilmiştir ve cilt, Küçük Milletler Sineması (Duncan Petrie ile birlikte, 2007). Hjort, küçük milletten film yapımcılarının küçük ulusluğun asimetrilerini müzakere etme şekli film yapma biçimini, yaptıkları film türlerini ve bu filmlerin kendi bölgelerinde ve dışında dolaşmasını sağladı. Küçük ulusluk nüfus büyüklüğü, coğrafi ölçek, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), aynı zamanda herhangi bir ulus devletin farklılaşmış iktidar ilişkilerine yerleşmesi (bkz. Hjort ve Petrie 2007: 3-6). Hjort’un argümanı küçük ulus sinemasının ne kadar olması gerektiğini vurguluyor farklı zorunluluklara ve fırsatlara dikkat ederek kavramsallaştırılmıştır. daha geniş iç pazarları, daha yaygın konuşulan dilleri olan ve çevrelerindeki uluslar ve pazarlar üzerinde daha fazla etki. Asimetriler Anglo-Amerikan popüler kültürünün küreselleşmesi, örneğin, Malili müzik, Fin mimarisi veya Tibet Budizmi.Rönesansı analiz etmek 1990'lardan beri meydana gelen Danimarka sinemasında Hjort, Danimarka Film Enstitüsü'nde yeniden tasarım, film için parlamento ödeneklerinde artış, özel ve genel film eğitimine yatırım, “hediye kültürü” temelli işbirliği, ve yaratıcı liderlik birlikte Yeni Danimarka Sinemasını destekledi (2005; 2007). Bu sinema, toplam Danimarka tiyatrosunun yaklaşık yüzde ellisini çekti 1990'lardan bu yana kabuller, binlerce tarama ve puanlar dünyanın dört bir yanındaki film festivallerinde ödüller. Danimarka önemli ölçüde daha fazla para ayırıyor sinemaya diğer İskandinav ülkelerinden daha fazla Norveç ve Finlandiya sırasıyla, hepsi nüfus büyüklüğü ve GSYİH açısından benzerdir. Diğer İskandinav sinemaları da yükselen sinematik servetlere sahipti, ancak Danimarka sinemasının boyutu. Hjort'un gösterdiği gibi, Danimarka sineması başarıyla teşvik edildi üretkenleri çeken bir itibar yaratan üretken ve kaliteli üretim yurtiçinde ve yurtdışında. Küçük ulus sineması söz konusu olduğunda, o zaman kilit bir soru, bir seyirci çekiyor ve bu Kaurismäki gibi bir auteur için de bir soru.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)