İngilizce

The small-nation filmmaker makes his films within a context of asymmetric forces. The institutional, economic, and cultural dimensions of these forces have been ingeniously analysed by Hjort in Small Nations, Global Cinema (2005) and her edited volume, Cinema of Small Nations (with Duncan Petrie, 2007). Hjort argues that the way filmmakers from small nations negotiate the asymmetries of small nationhood figure prominently in the way they make films, the kinds of films they make, and the way these films circulate in and outside their home territories. Small nationhood entails population size, geographical scale, gross domestic product (GDP), but also any nation state’s embedding in differentiated relationships of power (see Hjort and Petrie 2007: 3–6). Hjort’s argument stresses the extent to which small-nation cinema needs to be conceptualised with attention to a different set of imperatives and opportunities than those of cinemas with larger domestic markets, more widely-spoken languages, and more influence on the nations and markets around them. Asymmetries distinguish the globalisation of Anglo-American popular culture from, say, the global prominence of Malian music, Finnish architecture, or Tibetan Buddhism. Analysing the renaissance in Danish cinema that has occurred since the 1990s, Hjort shows how institutional redesign at the Danish Film Institute, increases in parliamentary appropriations for film, investment in specialised and general film education, ‘gift culture’-based collaboration, and creative leadership have together fostered a New Danish Cinema (2005; 2007). This cinema has attracted up to nearly fifty percent of total Danish theatrical admissions since the 1990s, while racking up thousands of screenings and scores of prizes at film festivals around the world. Denmark devotes significantly more money to cinema than the other Nordic countries do, producing almost twice as many films as Norway and Finland respectively, although all are similar in population size and GDP. The other Nordic cinemas have also enjoyed rising cinematic fortunes, but not to the extent of Danish cinema. As Hjort shows, Danish cinema has successfully fostered prolific and high-quality production, creating a reputation that attracts audiences at home and abroad. When it comes to small-nation cinema, then, a key question is how it attracts an audience, and this is a question for an auteur like Kaurismäki as well.

Türkçe

Küçük ulus film yapımcısı filmlerini asimetrik kuvvetler bağlamında yapar. Bu güçlerin kurumsal, ekonomik ve kültürel boyutları, Küçük Uluslardaki Hjort, Küresel Sinema (2005) ve onun düzenlenmiş hacmi, Küçük Uluslar Sineması (Duncan Petrie, 2007 ile) tarafından ustaca analiz edilmiştir. Hjort, küçük uluslardan film yapımcılarının, film yapma tarzlarında, yaptıkları film türlerinde ve bu filmlerin kendi bölgelerinde ve dışında dolaştıkları şekilde küçük ulus figürünün asimetrilerini belirgin bir şekilde müzakere ettiğini savunuyor. Küçük ulus, nüfus büyüklüğünü, coğrafi ölçeği, gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH), aynı zamanda herhangi bir ulus devletin farklılaştırılmış iktidar ilişkilerine yerleşmesini gerektirir (bkz. Hjort ve Petrie 2007: 3-6). Hjort'un argümanı, küçük ulus sinemasının, daha büyük iç pazarları, daha yaygın konuşulan dilleri ve çevrelerindeki uluslar ve pazarlar üzerindeki sinemalardan daha farklı zorunluluklara ve fırsatlara dikkat ederek kavramsallaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. . Asimetriler, Anglo-Amerikan popüler kültürünün küreselleşmesini, örneğin Malili müziğin, Fin mimarisinin veya Tibet Budizminin küresel öneminden ayırıyor.1990'lardan beri gerçekleşen Danimarka sinemasındaki rönesansı analiz eden Hjort, Danimarka Film Enstitüsü'nde kurumsal yeniden tasarımın, film için parlamento ödeneklerinde artış, özel ve genel film eğitimine yatırım, 'hediye kültürü' temelli işbirliği ve yaratıcı liderliği gösteriyor birlikte Yeni Danimarka Sinemasını desteklediler (2005; 2007). Bu sinema, 1990'lardan bu yana toplam Danimarka tiyatrosu girişlerinin yaklaşık yüzde elli kadarını çekerken, dünyadaki film festivallerinde binlerce gösterim ve ödül aldı. Danimarka sinemaya diğer İskandinav ülkelerinden önemli ölçüde daha fazla para ayırıyor ve bunların hepsi nüfus büyüklüğünde ve GSYİH'da benzer olsa da sırasıyla Norveç ve Finlandiya'nın neredeyse iki katı kadar film üretiyor. Diğer İskandinav sinemaları da yükselen sinematik servetlere sahipti, ancak Danimarka sinemasının ölçüsünde değil. Hjort'un da gösterdiği gibi, Danimarka sineması üretken ve kaliteli üretimi başarıyla teşvik etti ve yurtiçinde ve yurtdışında izleyicileri kendine çeken bir itibar yarattı. Küçük ulus sinemasına gelince, kilit bir soru nasıl bir kitleyi çektiğidir ve bu da Kaurismäki gibi bir auteur için bir sorudur.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)