İngilizce

If the R naught is below 1 the infection peters out and if it's 1 it stays steady and if it's above 1, then it continues to spread. The current estimate for COVID-19 is an R naught of 2 to 2.5. As a point of comparison the R naught of the flu virus is about 1.3. So COVID-19 spreads quite a bit more easily. To confirm the diagnosis a reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR test can be done which can detect very small amounts of viral RNA. It's worth mentioning however that early in the disease the RT-PCR can often miss the infection all together meaning that it's not very sensitive. So if severe pulmonary disease is suspected a chest CT can be done to help detect the presence of a viral pneumonia. Next newer rapid testing methods for COVID-19 can get the results within minutes. One of these is isothermal amplification, which also checks for viral RNA. The other is rapid serological testing which checks for antibodies created by the immune system to fight the virus. Since it's checking for antibodies made by the body, it can detect previous infections even after the virus is gone. Finally, it's also important to look for other causes of similar symptoms by doing things for example, like a quick flu test or a respiratory viral panel to look for alternative causes of the symptoms. In terms of treatment, individuals with mild symptoms should isolate themselves at home so they can improve with rest and fluids. For those with severe symptoms, treatment is focused on supportive care such as providing fluids, oxygen, and ventilatory support for really ill people. There's also early data showing that remdesivir and antiviral drug previously used against Ebola can help shorten the duration of symptoms though without significantly improving recovery time. However, a randomized control trial in Hobart did not show statistically significant benefits of remdesivir compared to placebo. Other medications that have been used to try to treat severe COVID-19 include a combination of lopinavir and ritonavir both of which are antiretroviral drugs as well as chloroquine or hydroxychloroquine, which are usually used to treat malaria with one trial showing effectiveness of hydroxychloroquine and azithromycin being used together. On March 22nd, the WHO launched a global mega trial to test some of these promising medications. And on May 1st, the US Food and Drug Administration or FDA approved the emergency use of remdesivir severe for those hospitalized with severe disease. However, this does not equal formal approval which would require a higher level of review. Vaccines are also being developed by countries around the world and it's estimated that they'll be available in 2021. All right is a quick recap five months after the start of the COVID-19 pandemic countries around the world have had varying levels of success in containing the disease. This is done by flattening the curve and raising the line. Some countries like China and South Korea have decreased the number of new cases while in the US the number continues to rise. A mandated lockdown at a federal level to enforce social distancing, mass testing, and contact tracing are key components to preventing the spread of the disease. Well raising the line can be accomplished by training more frontline healthcare workers, building more hospitals and providing hospital staff with adequate PPE. Treatments are focused on supportive care and a number of medications are in clinical trials. There may be a vaccine ready in 2021. For individuals, the best strategy is prevention. This includes staying isolated, careful hand washing, and avoiding touching your T-zone. If you're a health care worker, you should use personal protective equipment.

Türkçe

R naught 1'in altındaysa, enfeksiyon biter ve 1 ise sabit kalır ve 1'in üzerindeyse yayılmaya devam eder. COVID-19 için mevcut tahmin, 2 ila 2.5 arasında bir R na eşittir. Bir karşılaştırma noktası olarak grip virüsünün yok olması yaklaşık 1.3'tür. Böylece COVID-19 biraz daha kolay yayılır. Tanıyı doğrulamak için çok az miktarda viral RNA tespit edebilen bir ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu veya RT-PCR testi yapılabilir. Bununla birlikte, hastalığın başlangıcında RT-PCR'nin enfeksiyonu hep birlikte özleyebileceği anlamına gelir, yani çok hassas değildir. Bu nedenle, ciddi akciğer hastalığından şüpheleniliyorsa, viral pnömoninin varlığını tespit etmeye yardımcı olmak için bir göğüs BT yapılabilir. COVID-19 için bir sonraki yeni hızlı test yöntemleri sonuçları dakikalar içinde alabilir. Bunlardan biri de viral RNA'yı kontrol eden izotermal amplifikasyon. Diğeri, virüsle savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan antikorları kontrol eden hızlı serolojik testtir. Vücut tarafından yapılan antikorları kontrol ettiğinden, virüs gittikten sonra bile önceki enfeksiyonları tespit edebilir. Son olarak, semptomların alternatif nedenlerini aramak için hızlı bir grip testi veya solunum yolu viral paneli gibi şeyler yaparak benzer semptomların diğer nedenlerini aramak da önemlidir. Tedavi açısından, hafif semptomları olan bireyler istirahat ve sıvılarla iyileşebilmeleri için kendilerini evde izole etmelidir.Şiddetli semptomları olanlar için tedavi, gerçekten hasta insanlar için sıvı, oksijen ve ventilatör desteği sağlamak gibi destekleyici bakıma odaklanır. Daha önce Ebola'ya karşı kullanılan remdesivir ve antiviral ilacın, iyileşme süresini önemli ölçüde iyileştirmeden semptomların süresini kısaltmaya yardımcı olabileceğini gösteren erken veriler de vardır. Bununla birlikte, Hobart'ta yapılan randomize bir kontrol çalışması, plaseboya kıyasla remdesivirin istatistiksel olarak anlamlı faydaları göstermedi. Şiddetli COVID-19'u tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar arasında, her ikisi de antiretroviral ilaçlar olan klokuin veya hidroksiklorokin olan lopinavir ve ritonavirin bir kombinasyonu, genellikle sıtmayı hidroksiklorokin ve azitromisin etkinliğini gösteren bir çalışma ile tedavi etmek için kullanılır. birlikte kullanılır. 22 Mart'ta DSÖ, bu umut verici ilaçların bazılarını test etmek için küresel bir mega deneme başlattı. Ve 1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi veya FDA, ağır hastalığı olan hastalar için ciddi remdesivir kullanımını acil olarak onayladı. Ancak, bu, daha yüksek düzeyde inceleme gerektiren resmi onay ile aynı değildir. Aşılar ayrıca dünyadaki ülkeler tarafından da geliştirilmektedir ve 2021'de piyasaya sürüleceği tahmin edilmektedir. Tüm dünyada COVID-19 salgını ülkelerinin başlamasından beş ay sonra hızlı bir özet hastalığı içeren.Bu eğriyi düzleştirerek ve çizgiyi kaldırarak yapılır. Çin ve Güney Kore gibi bazı ülkeler yeni vakaların sayısını azaltırken, ABD'de bu sayı artmaya devam ediyor. Sosyal uzaklığı, kitle testini ve temas izlemeyi uygulamak için federal düzeyde zorunlu bir kilitlenme, hastalığın yayılmasını önleyen kilit bileşenlerdir. Hattın yükseltilmesi, daha fazla ön cephe sağlık çalışanının eğitilmesi, daha fazla hastane kurulması ve hastane personeline yeterli KKD sağlayarak başarılabilir. Tedaviler destekleyici bakıma odaklanmıştır ve bir dizi ilaç klinik çalışmalarda bulunmaktadır. 2021'de hazır bir aşı olabilir. Bireyler için en iyi strateji korunmadır. Bu, izole, dikkatli el yıkama ve T bölgenize dokunmaktan kaçınmayı içerir. Bir sağlık çalışanıysanız, kişisel koruyucu ekipman kullanmalısınız.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)