İngilizce

The field was launched, and the term 'artificial intelligence' coined, at a conference in 1956 by a group of researchers that included Marvin Minsky, John McCarthy, Herbert Simon and Alan Newell, all of whom went on to become leading figures in the field. The expression provided an attractive but informative name for a research programme that encompassed such previously disparate fields as operations research, cybernetics, logic and computer science. The goal they shared was an attempt to capture or mimic human abilities using machines. That said, different groups of researchers attacked different problems, from speech recognition to chess playing, in different ways; AI unified the field in name only. But it was a term that captured the public imagination. C Most researchers agree that AI peaked around 1985. A public reared on science-fiction movies and excited by the growing power of computers had high expectations. For years, AI researchers had implied that a breakthrough was just around the corner. Marvin Minsky said in 1967 that within a generation the problem of creating'artificial intelligence' would be substantially solved. Prototypes of medical-diagnosis programs and speech recognition software appeared to be making progress. It proved to be a false dawn. Thinking computers and household robots failed to materialise, and a backlash ensued. `There was undue optimism in the early 1980s; says David Leaky, a researcher at Indiana University. 'Then when people realised these were hard problems, there was retrenchment. By the late 1980s, the term AI was being avoided by many researchers, who opted instead to align themselves with specific sub-disciplines such as neural networks, agent technology, case-based reasoning, and so on. D Ironically, in some ways AI was a victim of its own success. Whenever an apparently mundane problem was solved, such as building a system that could land an aircraft unattended, the problem was deemed not to have been AI in the first plate. 'If it works, it can't be AI; as Dr Leaky characterises it. The effect of repeatedly moving the goal-posts in this way was that AI came to refer to 'blue-sky' research that was still years away from commercialisation. Researchers joked that AI stood for `almost implemented'. Meanwhile, the technologies that made it onto the market, such as speech recognition, language translation and decision-support software, were no longer regarded as AI. Yet all three once fell well within the umbrella of AI research. E But the tide may now be turning, according to Dr Leake. HNC Software of San Diego, backed by a government agency, reckon that their new approach to artificial intelligence is the most powerful and promising approach ever discovered. HNC claim that their system, based on a cluster of 30 processors, could be used to spot camouflaged vehicles on a battlefield or extract a voice signal from a noisy background - tasks humans can do well, but computers cannot. 'Whether or not their technology lives up to the claims made for it, the fact that HNC are emphasising the use of AI is itself an interesting development; says Dr Leaky. F Another factor that may boost the prospects for AI in the near future is that investors are now looking for firms using clever technology, rather than just a clever business model, to differentiate themselves. In particular, the problem of information overload, exacerbated by the growth of e-mail and the explosion in the number of web pages, means there are plenty of opportunities for new technologies to help filter and categorise information - classic AI problems. That may mean that more artificial intelligence companies will start to emerge to meet this challenge. G The 1969 film, 2001: A Space Odyssey, featured an intelligent computer called HAL 9000. As well as understanding and speaking English, HAL could play chess and even learned to lipread. HAL thus encapsulated the optimism of the 1960s that intelligent computers would be widespread by 2001. But 2001 has been and gone, and there is still no sign of a HAL-like computer. Individual systems can play chess or transcribe speech, but a general theory of machine intelligence still remains elusive. It may be, however, that the comparison with HAL no longer seems quite so important, and AI can now be judged by what it can do, rather than by how well it matches up to a 30-year-old science-fiction film. 'People are beginning to realise that there are impressive things that these systems can do; says Dr Leake hopefully.

Türkçe

Alan başlatıldı ve 'yapay zeka' terimi, 1956'da Marvin Minsky, John McCarthy, Herbert Simon ve Alan Newell'in de dahil olduğu bir grup araştırmacı tarafından bir konferansta ortaya atıldı. . İfade, daha önce yöneylem araştırması, sibernetik, mantık ve bilgisayar bilimi gibi farklı alanları kapsayan bir araştırma programı için çekici ama bilgilendirici bir isim sağladı. Paylaştıkları amaç, makine kullanarak insan yeteneklerini yakalama veya taklit etme girişimiydi. Bununla birlikte, farklı araştırmacı grupları konuşma tanımadan satranç oynamaya kadar farklı sorunlara farklı şekillerde saldırdı; AI, alanı yalnızca isim olarak birleştirdi. Ancak halkın hayal gücünü yakalayan bir terimdi. C Çoğu araştırmacı, yapay zekanın 1985 civarında zirveye ulaştığı konusunda hemfikir. Bilim kurgu filmlerini izleyen ve bilgisayarların artan gücüyle heyecanlanan bir halk, yüksek beklentilere sahipti. Yıllarca, AI araştırmacıları bir atılımın çok yakında olduğunu ima etmişlerdi. Marvin Minsky, 1967'de, bir nesil içinde "yapay zeka" yaratma sorununun büyük ölçüde çözüleceğini söyledi. Tıbbi teşhis programlarının ve konuşma tanıma yazılımının prototipleri ilerleme kaydediyor gibi görünüyordu. Sahte bir şafak olduğunu kanıtladı. Düşünen bilgisayarlar ve ev robotları gerçekleştirilemedi ve bir tepki ortaya çıktı.1980'lerin başında gereksiz bir iyimserlik vardı; Indiana Üniversitesi'nde araştırmacı olan David Leaky diyor. Sonra insanlar bunların zor sorunlar olduğunu anlayınca, işten çıkarmalar oldu. 1980'lerin sonlarında, yapay zeka terimi, kendilerini sinir ağları, aracı teknolojisi, vaka tabanlı akıl yürütme vb. Gibi belirli alt disiplinlerle hizalamayı seçen birçok araştırmacı tarafından kaçınıldı. D İronik olarak, yapay zeka bazı açılardan kendi başarısının kurbanıydı. Bir uçağı gözetimsiz yere indirebilecek bir sistem inşa etmek gibi görünüşte sıradan bir sorun çözüldüğünde, sorunun ilk plakadaki AI olmadığı kabul edildi. 'Çalışıyorsa, AI olamaz; Dr Leaky'nin tanımladığı gibi. Hedef direklerini tekrar tekrar bu şekilde hareket ettirmenin etkisi, yapay zekanın ticarileştirmeden yıllarca uzakta olan 'mavi gökyüzü' araştırmasına atıfta bulunmaya başlamasıydı. Araştırmacılar, yapay zekanın `` neredeyse uygulanmış '' anlamına geldiği konusunda şaka yaptılar. Bu arada, konuşma tanıma, dil çevirisi ve karar destek yazılımı gibi piyasaya sürülen teknolojiler artık yapay zeka olarak görülmüyordu. Yine de üçü de bir zamanlar AI araştırması şemsiyesi altına düştü. E Ama Dr Leake'e göre şu anda dalga dönüyor olabilir. Bir devlet kurumu tarafından desteklenen HNC Software of San Diego, yapay zekaya yönelik yeni yaklaşımlarının şimdiye kadar keşfedilmiş en güçlü ve gelecek vaat eden yaklaşım olduğunu düşünüyor.HNC, 30 işlemciden oluşan bir kümeye dayanan sistemlerinin, bir savaş alanında kamufle edilmiş araçları tespit etmek veya gürültülü bir arka plandan bir ses sinyali çıkarmak için kullanılabileceğini iddia ediyor - insanların yapabileceği ancak bilgisayarların yapamayacağı görevler. 'Teknolojileri, öne sürülen iddialara uygun olsun ya da olmasın, HNC'nin AI kullanımını vurgulaması, başlı başına ilginç bir gelişmedir; Dr Leaky diyor. F Yakın gelecekte yapay zeka beklentilerini artırabilecek bir başka faktör de, yatırımcıların artık kendilerini farklılaştırmak için akıllı bir iş modeli yerine akıllı teknoloji kullanan firmalar arıyor olmalarıdır. Özellikle, e-postanın büyümesi ve web sayfalarının sayısındaki patlama ile daha da kötüleşen bilgi yüklemesi sorunu, yeni teknolojilerin bilgileri filtrelemeye ve sınıflandırmaya yardımcı olacak birçok fırsat olduğu anlamına geliyor - klasik AI sorunları. Bu, daha fazla yapay zeka şirketinin bu zorluğun üstesinden gelmeye başlayacağı anlamına gelebilir. G 1969 filmi, 2001: A Space Odyssey, HAL 9000 adında akıllı bir bilgisayara sahipti. İngilizceyi anlamak ve konuşmanın yanı sıra, HAL satranç oynayabilir ve hatta dudak okuma öğrenebilirdi. Böylelikle HAL, 1960'ların akıllı bilgisayarların 2001 yılına kadar yaygınlaşacağına dair iyimserliğini özetledi. Ancak 2001 geçti ve geçti ve HAL benzeri bir bilgisayardan hala bir işaret yok. Bireysel sistemler satranç oynayabilir veya konuşmayı yazıya dökebilir, ancak genel bir makine zekası teorisi hala belirsizliğini koruyor.Bununla birlikte, HAL ile karşılaştırma artık çok önemli görünmüyor olabilir ve AI artık 30 yıllık bir bilim kurgu filmiyle ne kadar iyi eşleştiğinden ziyade ne yapabileceğine göre değerlendirilebilir. 'İnsanlar, bu sistemlerin yapabileceği etkileyici şeyler olduğunu anlamaya başlıyor; Dr Leake umarım diyor.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)