İngilizce

Oxygen toxicity is a condition resulting from the harmful effects of breathing molecular oxygen (O 2) at increased partial pressures. Severe cases can result in cell damage and death, with effects most often seen in the central nervous system, lungs, and eyes. Historically, the central nervous system condition was called the Paul Bert effect, and the pulmonary condition the Lorrain Smith effect, after the researchers who pioneered the discoveries and descriptions in the late 19th century. Oxygen toxicity is a concern for underwater divers, those on high concentrations of supplemental oxygen (particularly premature babies), and those undergoing hyperbaric oxygen therapy. The result of breathing increased partial pressures of oxygen is hyperoxia, an excess of oxygen in body tissues. The body is affected in different ways depending on the type of exposure. Central nervous system toxicity is caused by short exposure to high partial pressures of oxygen at greater than atmospheric pressure. Pulmonary and ocular toxicity result from longer exposure to increased oxygen levels at normal pressure. Symptoms may include disorientation, breathing problems, and vision changes such as myopia. Prolonged exposure to above-normal oxygen partial pressures, or shorter exposures to very high partial pressures, can cause oxidative damage to cell membranes, collapse of the alveoli in the lungs, retinal detachment, and seizures. Oxygen toxicity is managed by reducing the exposure to increased oxygen levels. Studies show that, in the long term, a robust recovery from most types of oxygen toxicity is possible. Protocols for avoidance of the effects of hyperoxia exist in fields where oxygen is breathed at higher-than-normal partial pressures, including underwater diving using compressed breathing gases, hyperbaric medicine, neonatal care and human spaceflight. These protocols have resulted in the increasing rarity of seizures due to oxygen toxicity, with pulmonary and ocular damage being mainly confined to the problems of managing premature infants. In recent years, oxygen has become available for recreational use in oxygen bars. The US Food and Drug Administration has warned those suffering from problems such as heart or lung disease not to use oxygen bars. Scuba divers use breathing gases containing up to 100% oxygen, and should have specific training in using such gases.

Türkçe

Oksijen toksisitesi, moleküler oksijeni solumanın zararlı etkilerinden kaynaklanan bir durumdur (O 2) artan kısmi basınçlarda. Şiddetli vakalar, en sık merkezi sinir sistemi, akciğerler ve gözlerde görülen etkilerle hücre hasarına ve ölüme neden olabilir. Tarihsel olarak, merkezi sinir sistemi durumu, 19. yüzyılın sonlarında keşiflere ve tanımlara öncülük eden araştırmacılardan sonra Paul Bert etkisi ve pulmoner durum Lorrain Smith etkisi olarak adlandırıldı. Oksijen toksisitesi, su altı dalgıçları, yüksek konsantrasyonlarda tamamlayıcı oksijen kullananlar (özellikle prematüre bebekler) ve hiperbarik oksijen tedavisi görenler için bir endişe kaynağıdır. Solunumun artmış kısmi oksijen basıncının sonucu, vücut dokularında fazla oksijen olan hiperoksidir. Maruz kalma türüne bağlı olarak vücut farklı şekillerde etkilenir. Merkezi sinir sistemi toksisitesi, atmosferik basınçtan daha yüksek yüksek kısmi oksijen basınçlarına kısa süre maruz kalmaktan kaynaklanır. Pulmoner ve oküler toksisite, normal basınçta artan oksijen seviyelerine daha uzun süre maruz kalmanın sonucudur. Semptomlar oryantasyon bozukluğu, nefes alma problemleri ve miyopi gibi görme değişikliklerini içerebilir. Normalin üzerindeki oksijen kısmi basınçlarına uzun süre maruz kalma veya çok yüksek kısmi basınçlara daha kısa maruz kalma, hücre zarlarında oksidatif hasara, akciğerlerde alveollerin çökmesine, retina dekolmanına ve nöbetlere neden olabilir.Oksijen toksisitesi, artan oksijen seviyelerine maruziyeti azaltarak yönetilir. Araştırmalar, uzun vadede çoğu oksijen toksisitesinden sağlam bir iyileşmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Oksijenin normalden daha yüksek kısmi basınçlarda solunduğu alanlarda, sıkıştırılmış solunum gazları kullanılarak su altı dalışı, hiperbarik tıp, yenidoğan bakımı ve insan uzay uçuşu dahil olmak üzere hiperoksinin etkilerinden kaçınma protokolleri mevcuttur. Bu protokoller, oksijen toksisitesinden kaynaklanan nöbetlerin artan seyrekliği ile sonuçlanmıştır; pulmoner ve oküler hasar, esas olarak prematüre bebekleri yönetme problemleriyle sınırlıdır. Son yıllarda oksijen, oksijen barlarında rekreasyonel kullanım için uygun hale geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, kalp veya akciğer hastalığı gibi sorunlardan muzdarip olanları oksijen barlarını kullanmamaları konusunda uyardı. Tüplü dalgıçlar,% 100'e kadar oksijen içeren solunum gazları kullanır ve bu tür gazları kullanma konusunda özel eğitim almış olmalıdır.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)