İngilizce

Students are responsible for the recorded videos and other materials which have been uploaded on UBYS. Not only Reading and Writing book –course material, but also other extra activities which have been done during the course and other recorded lessons. Students are supposed to answer questions within the framework of the items listed below:Recognizing an understanding classification in textsUnderstanding substitution wordsRecognizing internal paraphrasingUnderstanding exemplificationReading to understand how ellipsis is used to eliminate unnecessary words and refer backwardsImproving memory through association and mnemonicsUnderstanding how reflexive pronounsare used in the textSupporting and argument (formal or informalargument)Identifying generalization (over-generalization)Vocabulary (synonymy, antonym, part of speech, definition)Reading comprehensionoScanningoSkimmingoUnderstanding the main ideaoFinding out the topic of the articleoGuessing from the headingoUnderstanding introduction, developmentand conclusion parts of the article

Türkçe

UBYS'ye yüklenen kaydedilmiş videolardan ve diğer materyallerden öğrenciler sorumludur. Sadece Okuma ve Yazma kitabı-ders materyali değil, aynı zamanda kurs sırasında ve diğer kaydedilmiş derslerde yapılan diğer ekstra aktiviteler. Öğrencilerin soruları aşağıda listelenen maddeler çerçevesinde cevaplamaları beklenir: Metinlerde anlaşılır bir sınıflandırmayı tanımak Yerine koyma kelimelerini anlamak par Dahili açımlamayı anlamak Örneklendirmeyi anlamak Gereksiz kelimeleri ortadan kaldırmak ve geriye doğru atıfta bulunmak için elipslerin nasıl kullanıldığını anlamak için okuma  İyileştirme İlişkilendirme ve anımsatıcı yoluyla bellek Metinde dönüşlü zamirlerin nasıl kullanıldığını anlama Destekleme ve argüman (biçimsel veya bilgilendiricigüman)  Genellemeyi tanımlama (aşırı genelleme) y Kelime hazinesi (eşanlamlılık, zıtlık, konuşmanın bir kısmı, tanım) Okumayı anlamaoAma anlatma Makalenin konusu hakkında o Başlıktan tahmin o Makalenin giriş, geliştirme ve sonuç kısımlarını anlamak

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)