İngilizce

Radiologically isolated syndrome (RIS) was defined for- mally in 2009 to describe individuals with brain mag- netic resonance imaging (MRI) findings that are similar to those observed in patients with multiple sclerosis (MS) but are identified incidentally (ie, without a clinical history of neurological symptoms suggestive of central nervous sys- tem [CNS] demyelination).1 Before the description of this entity, which represents one of the earliest identifiable groups within the spectrum of CNS demyelinating disor- ders, several case reports and case series had suggested that individuals with these incidental MRI findings were at a high risk of developing a relapsing–remitting (RR) multiple sclerosis.2–6 It has since been reported that some individ- uals with RIS develop progressive rather than acute symp- toms of demyelinating disease, fulfilling criteria for primary progressive (PP) MS.7 RIS has recently been described even in children.8 The cumulative incidence of RIS, calculated from autopsy studies and from registries of MRI data, is 0.1% in adults.9

Türkçe

Radyolojik olarak izole edilmiş sendrom (RIS), 2009'da beyin büyüsü olan bireyleri tanımlamak için benzer netik rezonans görüntüleme (MRI) bulguları multipl sklerozlu (MS) hastalarda gözlenenler ancak tesadüfen tanımlanır (yani, klinik geçmişi yoktur) merkezi sinir sistemini düşündüren nörolojik semptomların tem [CNS] demiyelinizasyon) .1 Bunun açıklamasından önce en eski tanımlanabilirlerden birini temsil eden varlık CNS demiyelinizan deforme edici spektrumdaki gruplar dersler, çeşitli vaka raporları ve vaka serileri, Bu tesadüfi MRI bulgularına sahip bireyler, tekrarlayan-düzelen (RR) çoklu gelişme riski yüksek idi. skleroz.2–6 O zamandan beri bazı bireylerin RIS'li hastalar akut semptomlardan çok ilerleyici semptomlar geliştirir demiyelinizan hastalıklar için kriterleri karşılayan birincil aşamalı (PP) MS.7 RIS son zamanlarda çocuklarda bile tanımlanmıştır.8 Kümülatif insidans Otopsi çalışmalarından ve kayıtlardan hesaplanan RIS MRG verileri, yetişkinlerde% 0,1'dir.9

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)