İngilizce

MICROSOFT DIRECTX END USER RUNTIME These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft * updates, * supplements, * Internet-based services, and * support services for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply. BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE. If you comply with these license terms, you have the rights below. 1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the software on your devices. 2. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. You may not * work around any technical limitations in the software; * reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this limitation; * make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation; * publish the software for others to copy; * rent, lease or lend the software; * transfer the software or this agreement to any third party; or * use the software for commercial software hosting services. 3. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software. 4. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for your internal, reference purposes. 5. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting. 6. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it. 7. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support services. 8. APPLICABLE LAW. a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort. b. Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply. 9. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so. 10. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS UNDER YOUR LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. 11. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES. This limitation applies to * anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and * claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law. It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.

Türkçe

MICROSOFT DIRECTX SON KULLANICI ÇALIŞMA SÜRESİ Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere, bağlı kuruluşlarından biri) ve sizin aranızdaki bir sözleşmedir. Lütfen bunları okuyun. Varsa, aldığınız medyayı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Koşullar ayrıca herhangi bir Microsoft * güncellemeler, * takviyeler, * İnternet tabanlı hizmetler ve * destek Hizmetleri Bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece bu yazılım için. Öyleyse, bu koşullar geçerlidir. YAZILIMI KULLANARAK BU ŞARTLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. Bu lisans koşullarına uyarsanız, aşağıdaki haklara sahip olursunuz. 1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını cihazlarınıza kurabilir ve kullanabilirsiniz. 2. LİSANS KAPSAMI. Yazılım satılmaz, lisanslanır. Bu sözleşme size yalnızca yazılımı kullanmanız için bazı haklar verir. Microsoft diğer tüm hakları saklı tutar. Yürürlükteki yasalar bu sınırlamaya rağmen size daha fazla hak vermedikçe, yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda onu yalnızca belirli şekillerde kullanmanıza izin veren teknik sınırlamalara uymanız gerekir.Yapmayabilirsin * yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşmak; * bu sınırlamaya rağmen, yalnızca yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği ölçüde yazılıma ters mühendislik uygulama, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırma; * Yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya bu sınırlamaya rağmen geçerli yasaların izin verdiğinden daha fazla kopyasını çıkarmak; * başkalarının kopyalaması için yazılımı yayınlamak; * yazılımı kiralamak, kiralamak veya ödünç vermek; * yazılımı veya bu anlaşmayı herhangi bir üçüncü şahsa devretmek; veya * yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak. 3. YEDEK KOPYALAMA. Yazılımın bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Yalnızca yazılımı yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz. 4. BELGELER. Bilgisayarınıza veya dahili ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri dahili ve referans amaçlarınız için kopyalayabilir ve kullanabilir. 5. İHRACAT KISITLAMALARI. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım için geçerli olan tüm yerel ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uymalısınız. Bu yasalar, varış yerleri, son kullanıcılar ve son kullanımla ilgili kısıtlamaları içerir. Ek bilgi için www.microsoft.com/exporting adresine bakın. 6. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım "olduğu gibi" olduğundan, onun için destek hizmetleri sağlayamayabiliriz. 7. SÖZLEŞMENİN TÜMÜ.Bu anlaşma ve kullandığınız ekler, güncellemeler, İnternet tabanlı hizmetler ve destek hizmetleri için koşullar, yazılım ve destek hizmetlerine ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur. 8. UYGULANACAK HUKUK. a. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması Washington eyaleti yasalarına tabidir ve yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, ihlal iddiaları için geçerlidir. Eyalet tüketiciyi koruma yasaları kapsamındaki talepler, haksız rekabet yasaları ve haksız fiil dahil olmak üzere diğer tüm talepler, yaşadığınız eyaletin yasalarına tabidir. b. Amerika Birleşik Devletleri dışında. Yazılımı başka bir ülkede aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerlidir. 9. YASAL ETKİ. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Ülkenizin yasalarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Yazılımı edindiğiniz tarafla ilgili haklarınız da olabilir. Bu anlaşma, ülkenizin kanunları buna izin vermiyorsa, ülkenizin kanunlarına göre haklarınızı değiştirmez. 10. GARANTİ REDDİ. YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" LİSANSLANMIŞTIR. KULLANMA RİSKİ SİZE AİTTİR. MICROSOFT HİÇBİR AÇIK GARANTİ, GARANTİ VEYA KOŞUL VERMEZ. YEREL YASALAR KAPSAMINDA BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. MICROSOFT, YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ZIMNİ SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİNİ HARİÇ TUTMAKTADIR. 11.TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA 5,00 ABD DOLARINA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI KURTARABİLİRSİNİZ. DOLAYLI, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL, DİĞER HASARLARI GERİ KAZANAMAZSINIZ. Bu sınırlama aşağıdakiler için geçerlidir: * üçüncü taraf İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf programları ile ilgili her şey; ve * geçerli yasaların izin verdiği ölçüde sözleşmenin ihlali, garanti, garanti veya koşul ihlali, kesin sorumluluk, ihmal veya diğer haksız fiil iddiaları. Ayrıca, Microsoft hasarların olasılığını bilse veya bilmesi gerekse bile geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir çünkü ülkeniz arızi, dolaylı veya diğer zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermeyebilir.

Cumleceviri.com | İngilizce-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)